Ping test

Sprawdzanie pingu na niektórych serwerach względem Krakowa.

Serwer Ping
EU Północ i Wschód
104.160.142.3
EU Zachód
104.160.141.3
Ameryka Północna
104.160.131.3
Ameryka Łac. - Północ
104.160.136.3
Oceania
104.160.156.1