Ping test

Sprawdzanie pingu na serwerach względem Krakowa. Niestety adresy IP ulegają zmianie i ciężko się dowiedzieć o nowych.

Serwer Ping
EU Północ i Wschód
104.160.142.3 
adres IP jest nieaktualny
EU Zachód
104.160.141.3 
adres IP jest nieaktualny
Ameryka Północna
104.160.131.3 
adres IP jest nieaktualny
Korea
 
adres IP jest nieznany
Brazylia
104.160.152.3 
Ameryka Łac. - Północ
104.160.136.3 
adres IP jest nieaktualny
Ameryka Łac. - Południe
 
adres IP jest nieznany
Turcja
 
adres IP jest nieznany
Oceania
104.160.156.1 
adres IP jest nieaktualny
Japonia
 
adres IP jest nieznany
Rosja
 
adres IP jest nieznany
trwa ładowanie danych przywoływacza