Ping test

Sprawdzanie pingu na serwerach względem Krakowa. Niestety adresy IP ulegają zmianie i ciężko się dowiedzieć o nowych.

Serwer Ping
EU Północ i Wschód
104.160.142.3 
adres IP jest nieaktualny
EU Zachód
104.160.141.3 
adres IP jest nieaktualny
Ameryka Północna
104.160.131.3 
adres IP jest nieaktualny
Korea
 
adres IP jest nieznany
Brazylia
104.160.152.3 
adres IP jest nieaktualny
Ameryka Łac. - Północ
104.160.136.3 
adres IP jest nieaktualny
Ameryka Łac. - Południe
 
adres IP jest nieznany
Turcja
 
adres IP jest nieznany
Oceania
104.160.156.1 
adres IP jest nieaktualny
Japonia
 
adres IP jest nieznany
Rosja
 
adres IP jest nieznany
trwa ładowanie danych przywoływacza proces trwa kilka sekund